השופט הביתה

לנוכח פסק הדין של שלושת השופטים בעניינה של הילדה שנאנסה בידי אביה המאמץ:

 
 
ממקומם הרם והנישא בבתי המשפט, פותרים השופטים ומפשרים בין מחלוקות, מאזנים בין בעלי זכויות מנוגדות ומענישים סוררים.
אך תפקידם החשוב ביותר הוא – יצירת נורמות התנהגות לחברה.
אלה ערכי התנהגות שאינם כתובים בספר החוקים. כמו בילדים, המנסים לראות עד היכן מותר למתוח את החבל, השופט מתרה ומחנך, מקנה כללי ותרבות ההתנהגות שהקבוצה שהם חברים בה, מבקשת שיתיישרו לפיהם.
מדוע זו משימתם השיפוטית העליונה של השופטים?
כי בעוד ענישה או פתרון מחלוקת היא נקודתית ועוסקת במן דהוא או בקומץ בעלי דין ספציפיים – הנורמה שנגזרת מפסק הדין המסוים היא רחבה וחלה על כולנו. ברגע שנגזר ונחתם הדין, התיק הסוער ורב היצרים, מאופסן בארכיב המאובק ומעלה עובש. לא כך הנורמה שנגזרה מפסק הדין: היא יצאה מחלל בית המשפט ותמשיך לחיות בקרבנו, תכתיב ותשפיע על התנהגות החברה והנה היא הופכת לערך שלאורו יגדלו ילדנו.
 
כתב התביעה אינו מבקש מהשופט לקבוע נורמות.
התובע עסוק במאבק יצרי, לעתים אף קטנוני עם בעל דין שהתובע מבקש את ראשו ובזה מרוכזים כל מעייניו.
הנורמה נוצרת כמעט מאליה, ירצה השופט "הכל יכול" או לא, כשגזר הדין מסמן את גבולות המותר והאסור, הנכון והמעוות, הצדק והעוול.
לפיכך השופט חייב להיות ער לנורמה המקופלת בגזר הדין שקבע, בין אם התכוון לה ובין אם לאו ולהשלכות של הדין שגזר, על כלל הציבור.
 
תחלואי החברה המשתוללים אצלנו כמגפה מתגברת ומתפשטת: תאונות דרכים, אלימות, עבירות מין – כמעט תמיד נובעים מנורמה מקולקלת, מתחוללים היכן שהנורמה היא בוז לחוק או חוסר פחד ממנו, יהירות וחוסר כבוד לזולת, זילות בחיי אדם.
הדעת סוברת שהיכן שיש פריצת גדרות, שם יש להחמיר עם פורעי החוק. היכן שהנורמה רפה וקלותה בלתי נסבלת, שם יש להחמיר עם העבריינים, כדי לחזקה ולהפכה ללא סובלנית ומרתיעה. רק כך ניתן לנסות ולעצור את המגפה ולרסנה.
אלא שבתי המשפט אצלנו ממשיכים להתנהל כאילו מדובר בכח טבע. גזרי דין שמחילים שופטים על עבריינים ודווקא ובמיוחד בתחומים האקוטיים ביותר בחברה שלנו, מקוממים בקלותם, בחוסר הפרופורציה לזוועה שנעשתה, בהתחשבות יתר בפושע ולא בקורבן ובנורמות המעוותות שהציבור מסיק מפסקי הדין.
 
עברייני תנועה מועדים וסדרתיים, בזים לחוקי התנועה וקלי דעת באשר לסיכון חיי אדם, ממשיכים להשתולל בכבישים ולקטול אנשים חפים מפשע, רוצחים משפחות שלמות, תינוקות וצעירים. קולת העונשים על ההרג הזה הם לרוב תמוהים ובלתי נסבלים, כאילו אין זו מגפה ההורגת בנו יותר מאשר טרור האויב. כל רוצח פוטנציאלי יודע בסתר ליבו, כשהוא נוטל סיכון מחושב בכביש, שליבו של החוק רך וידוע שהעונשים על עבירות תנועה קלים. ועוד לא הזכרנו את עו"ד קלגסברד שעוד טרם נגזר דינו וכבר זכה לחיבוק מעודד קבל עם ועדה משופטת בית המשפט העליון, בכינוס משפטנים לפני שבוע. כאילו תאונות דרכים אי אפשר למנוע, הן קורות מעליהן, הנהג שהרג נקי ורק גורלו האכזר אשם.
 
ילדים מרוצצים ראשי גורי חתולים באשדוד, עורפים ראשי כלבים בירושלים ומנקרים עיניים לבעלי חיים בתל אביב. מדינות נאורות מגדירות מעשים כאלה כסדיזם והפושעים שביצעו אותם נכלאים לזמן ארוך. אצלנו חלק מעבריינים האלה כלל לא הגיע לבית המשפט והחלק האחר שוחרר בעונשים קלים. כך נוצרה נורמה האומרת שאלה סך הכל חיות ויש הבדל בין פגיעה בהן, לבין פגיעה באדם. אך מי שצמא לדם ומסוגל לערוף ראש כלב, יפגע ללא מעצורים גם באדם. אלימות היא אלימות, סדיזם הוא סדיזם וכמו בתלמוד היהודי המצווה להדר על קטנה כגדולה, מניעת אלימות בחיות, תיצור סף שאין לעבור אותו, קל וחומר בבני אדם: אלימות אינה מותרת. נקודה.
כנבואתו של היינריך היינה שהתגשמה מאה שנה אחרי שנאמרה: "עם ששורף ספרים, סופו שישרוף בני אדם".
 
לאחרונה נגזר דינו של אדם שהתעלל מינית בילד חסר ישע בן אחת עשרה. כך בצורה מתוכננת ובדם קר, לא במעידה חד פעמית בגבור עליו היצר, אלא לאורך חמש שנים מסויטות, ביצע בו מעשים מפלצתיים תוך ידיעה שהוא הורס את חייו ונפשו של ילד חסר אונים, כל זה רק כדי לספק את יצריו המיניים. האיש הודה במעשים ולכן לא היה ספק שיכול להצילו. גזר הדין: ארבע שנות עבודת שרות. מה אם כן הציל אותו מגזר דין חמור יותר מזה? אולי העובדה שהיה עורך דין? אולי מכתב רעהו עו"ד יעקב נאמן, שביקש מהשופט להתחשב בו שכן הוא "אדם המגלה התחשבות ורגישות רבה כלפי הזולת", תכונות שבדיוק בגלל העדרן הוא עשה את מה שעשה וניצב בפני בית המשפט לתת את הדין. אתה מפשפש בגזר הדין כדי למצוא איזו סיבה שתגלה לך דבר מה שהיה ידוע לשופט ונסתר מעיניך ומצדיק עונש שקלותו זועקת לשמים נוכח גודל העברה, אך אינך מוצא דבר. נטען שהנאשם עבר את העברה כי היה חולה. הרי כל אדם החולה בשפעת פונה לסיוע רפואי ואדם שהמדינה בוטחת בשיקול דעתו כעורך דין, הרי הוא מעל האדם הסביר, מדוע לא פנה לטיפול רפואי למרות שהיה מודע לחומרת מעשיו? גזר הדין הביזארי הזה, לא רק שאינו עושה צדק בכך שאינו מעניש את הפושע, המשימה הבסיסית הנדרשת ממנו, הוא גם פוגע קשות בכל ערך אפשרי:
הוא משדר לציבור שיש חוק אחד לבעלי שררה ומעמד וחוק אחר לשאר העם.
שעל חוקים ניתן להתגבר ואפשר להתל בשופטים.
שעבירות מין אינן עבירה קשה שצריך להחמיר עמה.
לקורבנות אונס שהמשטרה עושה מאמצים גדולים לדובב ולשכנע לתבוע ולתת עדות כנגד הע
ריינים, גזר הדין משדר שהדבר לא כדאי. בשביל מה לעבור מסכת ייסורים במשך שנים בבתי המשפט, אם כך זה מסתיים, גם כשאין לשופט ספק בביצוע העברה וחומרתה?
היצר הקמאי שלנו דורש שבן העוולה ישלם עין תחת עין על העוול שגרם, למרות שהעוול נעשה ואין להשיב את הגלגל אחורה והעונש לא יתקן את המעוות. אך יש בכוחו של העונש למנוע עוול דומה בעתיד, עוד בטרם יצא מהכוח אל הפועל, אם יצליח להרתיע.
האם כבוד השופט, מישהו היה מבצע בילדך מעשים חולניים והורס את נפשו, היית פוטר אותו בעונש כזה רק בגלל שהוא קולגה? האם ד"ר מנגלה עדיין בחזקת רופא אחרי הזוועה שביצע?
 
אנו מתבשרים על פסקי הדין התמוהים הללו, משפשפים עיננו בתדהמה כלא מאמינים למראה ולמשמע אוזנינו, תמהים ושואלים עצמנו מיהם השופטים האלה וכיצד הגיעו לתפקידם המחייב? חונכנו לחשוב ששופטים הם דמויות נאצלות בעלות הדרת כבוד והשכינה מרחפת מעל ראשם, אשר בעיניים חכמות בוחנים לב וקרביים ודואגים שהצדק ישמע ויראה, למען יראו ויראו. מול החלטות השופטים אלה, אנו שואלים עצמנו האם אלה הורי הצדק שיש להם שאר רוח שיפוטי? האם לא ניתן להם חופש רחב מדי בשיקול דעתם ויש להגבילו?
עלינו להודות על האמת: הרשות השיפוטית פגעה ופוגעת בפסקי הדין הלא ראויים שלהם בערכי החברה ותרמו ליצירת נורמות מקולקלות. אם נמשיך להתייחס לשופטים כפרות קדושות שהס מלבקר אותן, הדבר לא ישתנה אלא יחריף. צריך לקום ולדרוש שינוי. לא רק לעורכי הדין יש פריבילגיה ליצור משוב על רמת השופטים. זכות זאת שמורה בעיקר לנו, הציבור אותו הם משרתים.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s