רישמי זבוב # 6

 

 

ככר לחם. גיורא אוריין. עפרון על פיתקה

רישמי זבוב # 5

 

 

לחג האהבה. גיורא אוריין. עפרון על נייר